Rozmiar: 15909 bajtów

- 254 -

1360, 3 IX, Brzeg (Brega)

fer. quinta ante festum Nativitatis Marie Virginis gloriose

Ludwik I (Lud[vicus]) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Szymon (Symon) i Franczko zwani Qwos sprzedali Pawłowi zięciowi Jacobissy (Paulus gener Jacobisse), mieszkającemu przy ul. Oławskiej we Wrocławiu (Olauiensis platea in Wratislauia) oraz jego żonie Krystynie (Crisstina) i ich spadkobiercom za 40 grzywien 4 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Piskorzowie k. Oławy (Nouo Piskerow) z prawem do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczenia czynszu, prawem odkupu za tę samą cenę i prawem alienacji.

Świadkowie: Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonow), Ydsico Curzantka, Henryk Sagadil (Henricus), Henryk de Borsnicz (Henricus), Konrad de Dorinfelt (Conradus), Jerzy z Chomiąży k. Środy Śl. (Georgius de Kumeyse).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 103.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 42v; Z.f.G.Schl., VI, s. 27, nr 251.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów