Rozmiar: 15909 bajtów

- 256 -

1360, 7 IX, Brzeg (Brega)

Sabatho ante festum Nativitatis Marie virginis

Ludwik I (Ludvicus) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Jadwiga (Hedwigis) wdowa po Henryku (Henr[icus]) sędzim dworu, jej syn Michał (Michael) i córka Klara (Clara) sprzedali Peczowi Friczonis (Peczonus) sołtysowi w Pisarzowicach k. Brzegu (Scriptoris villa) i jego spadkobiercom za 18 grzywien 9 prętów ziemi z folwarku Michałowice k. Brzegu (Michalowicz) położonych nad fosą prowadzącą do Pisarzowic k. Brzegu z prawem odkupu przez sprzedającą lub jej następców w ciągu 2 lat za tę samą cenę oraz obowiązkiem uiszczania na rzecz nabywców czynszu w wysokości 4 skojców rocznie. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonow), Grzegorz z Chomiąży k. Środy Śl. (Gregorius de Kumeyze), Hanko Wyner (Hanco), Mikołaj z Kruszyny k. Brzegu (Nicolaus de Schonow), Albert z Żernik k. Wrocławia (Albertus de Noua ecclesia), Konrad de Dorinfelt (Conradus) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 103.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 42v.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów