Rozmiar: 15909 bajtów

- 258 -

1360, 13 IX, Otmuchów (Othmuchow)

Id. Septembris

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis) stwierdza, że w jego obecności Leo de Maros wójt dziedziczny w Otmuchowie (Othmuchow), wypełniając testament swojego ojca Ulmana de Maros (Ulmanus), który zapisał 1 grzywnę rocznego czynszu ze wsi Zwanowice k. Nysy (Swanendorf) na rzecz kościoła we wsi Kałków k. Nysy (Calcow) z przeznaczeniem na zakup 1 świecy za zbawienie duszy Ulmana, jego syna Leona (Leon) i innych synów, prosi wystawcę o zatwierdzenie ww. testamentu, co tenże niniejszym czyni.

Świadkowie: Jakub Augustini (Jacobus) archidiakon legnicki (Legnicensis), Mikołaj z Bytomia (Nycolaus de Bythom) archidiakon głogowski (Glogouiensis), Albert z Zatora k. Oświęcimia (Albertus de Zator) proboszcz w Sośnicy k. Wrocławia (Schosnicz), Mikołaj z Poznania proboszcz w Zwróconej k. Ząbkowic Śl. (Nycolaus de Posnania ... in Proczano), Piotr z Wodzisławia proboszcz w Raciborzu (Petrus de Loslauia in Rathebor) i Jan Katherine (Johannes) notariusz kurii biskupiej.


Oryg.: łac., AP Wrocław, sygn. Rep. 102, nr 33.
Kopia: łac., tamże, Rep. 31, sygn. 1A, s. 80.
Wzmianka: Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte, t. X, s. 25, nr 26.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów