Rozmiar: 15909 bajtów

- 262 -

1360, 22 IX, Lubin (Lobin)

die st. Martini et sociorum

Ludwik I (Ludwicus) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Niczczo z Rynarcic k. Lubina (Reyhardsdorf) nadał testamentem swojemu stryjowi rycerzowi Peczczowi z Golnic k. Bolesławca (Peczo de Golnicz) oraz jego spadkobiercom wszystkie swoje dobra w Rynarcicach k. Lubina (Reynhardsdorf) z domem mieszkalnym, łanami uprawnymi i oczynszowanymi, młynem i innymi przynależnościami, z prawem alienacji, wyższym sądownictwem oraz obciążeniami z tytułu prawa książęcego.

Świadkowie: Henryk z Groszowa k. Złotoryi (Henricus de Rechinberg), Peczczo ze Lwówka Śl. (Lemberg), Burgoldus de Benetindorff, Jan Unru de Topperdorf (Johannes) i Teodoryk de Redirn (Theodoricus).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 281.
Regest: Z.f.G.Schł., VI, s. 27, nr 254.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów