Rozmiar: 15909 bajtów

- 267 -

1360, 25 IX, Wrocław (Wrat[islauia])

VII Kal. Octobris

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... Wrat[islauiensis]), Haulus scholastyk, Mikołaj Tyncz (Nicolaus), Tomasz (Thomas) wikariusz kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Wrat[islauia]) i Grzegorz (Gregorius) proboszcz w Domaniowie k. Oławy (Domaskirche) - wykonawcy testamentu Mikołaja Goskonis (Nicolaus), niegdyś wikariusza w kościele Św. Krzyża we Wrocławiu, który ufundował w tymże kościele 2 ołtarze ku czci NM Panny i Marii Magdaleny, upoważniają z tytułu przypadającego im prawa patronatu nad owymi ołtarzami, Bogusława (Boguslaus) rektora i Mikołaja Paczkow (Nicolaus) wikariuszy i prezbiterów kościoła Św. Krzyża do przedstawiania do zatwierdzenia 2 kandydatów na altarzystów przy ww. ołtarzach.

Oryg.: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, Dok. sygn. 1360, 25 IX, Wrocław.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów