Rozmiar: 15909 bajtów

- 276 -

1360, 30 IX, Lubin (Lubin)

in crastino bt. Michaeli Archangeli

Ludwik I (Ludwicus) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy za zgodą swej żony Agnieszki (Agnes) sprzedaje za 130 grzywien Kunadowi zwanemu Porser (Cunadus) mieszczaninowi lubińskiemu (Lubinensis) i jego spadkobiercom 4-łanowy folwark w Małomicach k. Lubina (Malnicz) wraz ze wszystkimi przynależnościami i dochodami, z wolnym wypasem 300 owiec, z obowiązkiem uiszczania 3 małdratów jęczmienia rocznie na rzecz wystawcy, wolny od wszelkich obciążeń, z prawem alienacji. Wystawcy zatwierdzają tę sprzedaż.

Świadkowie: Henryk (Henricus) i Teodoryk (Theodericus) de Redirn, Otto de Medgow i Jan (Johannes) pisarz książęcy.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s.121; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s.106.
Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 28, nr 259.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów