Rozmiar: 15909 bajtów

- 275 -

1360, 30 IX, Lubin (Lubin)

in crastino st. Michaeli Archangeli

Ludwik I (Ludwicus) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Anna córka nieżyjącego Henczlina z Żar (Anna filia quondam Henczlini de Sar) sprzedała za 34 grzywny Piotrowi prezbiterowi (Petrus), Henoszlinowi (Henoschlinus), Teodorykowi (Theodoricus), Tammonowi (Tammonus) i Niczkowi (Niczco) braciom zwanym de Redirn i ich spadkobiercom 4 grzywny rocznie czynszu dziedzicznego, z którego 2 grzywny należą się jej z dóbr jej brata Henryka z Żar (Henricus de Sar) oraz 2 z dóbr drugiego jej brata Benuschiusa (Benuschius) we wsi Pieszków k. Złotoryi (Peczkindorf) z prawem alienacji.

Świadkowie: Henryk (Henricus) i Teodoryk (Theodoricus) bracia z Groszowa k. Złotoryi (Rechinberg), Peczo ze Lwówka Śl. (Lemberg) sędzia dworu lubińskiego (Lubinensis), Peczo de Prawticz, Henryk z Rynarcic k. Lubina (Henricus de Reynhardsdorf), Otto de Medgow i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 122.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89, 1, s. 106v; Z.f.G.Schl., VI, s. 28, nr 288.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów