Rozmiar: 15909 bajtów

- 277 -

1360, 30 IX

fer 4-ta post Michaeli

Franczko de Sommerfeld nadaje na prawach feudalnych Małgorzacie (Margaretha) wdowie po Bussonie de Werderow 33 łany ziemi i pół łanu nieużytków oraz łąki, młyn i połowę dochodu z połowu ryb. Dobra te po śmierci owej Małgorzaty miały przypaść jej córce, a nie jej mężowi Wernerowi de Owlogk (Wernherus). Małgorzata miała uiszczać z tych dóbr podatek menniczy na rzecz króla czeskiego. Dokument ten zatwierdza Konrad de Falkenhain starosta wrocławski.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,1, s. 127.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów