Rozmiar: 15909 bajtów

- 278 -

1360, 2 X, Wrocław

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy zatwierdza sprzedaż za 220 grzywien 7 łanów ziemi ornej z dóbr dziedzicznych w Zabardowicach k. Oławy oraz 1/2 łana i 1/3 dochodów z sołectwa tamże przez Małgorzatę wdowę po Apeczce de Wedrow (Apeczco) Fryderykowi von Sulcz.

Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 28, nr 264.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów