Rozmiar: 15909 bajtów

- 280 -

1360, 2 X, Ziębice (Munstirberg)

fer. sexta proxima post st. Michaeli

Bolko II książę Śląska i pan Ziębic (Bolko ... dux Slezie et dominus in Munstirberg) stwierdza, że w jego obecności Jan (Johannes), Henryk (Henricus), Bernard (Bernhardus), Moroldus i Czirnacus synowie nieżyjącego rycerza Gelfrida de Stercza (Gelfridus) sprzedali za 90 grzywien Henrykowi zwanemu Schoffdorf (Heynricus) altarzyście kościoła parafialnego w Świdnicy (Swidnicz) 9 grzywien rocznego czynszu ze wsi Służejów k. Ziębic (Sluzow districtus Minstirbergensis) wraz z obowiązkiem płacenia annony i świadczenia służby konnej.

Świadkowie: Jan de Budow (Johannes), Witko Boemus, Konrad de Rydeburg (Conradus) de Nowenczicz - rycerze, Jan (Johannes), Herman (Hermannus) i Konrad (Conradus) bracia zwani de Rychenbach i Mikołaj de Ponekow (Nicolaus) notariusz dworski.


Oryg.: łac, AA Wrocław, sygn. 1360, 2 X, Ziębice.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów