Rozmiar: 15909 bajtów

- 285 -

1360, 5 X, Lipki k. Brzegu (Lindenow)

in crastino bt. Francisci

Ludwik I (Ludwicus) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Michał syn nieżyjącego magistra Emeryka fizyka (Michael filius quondam magistri Emerici Phisici) i jego zięć (gener) Paweł z Jankowic Wielkich k. Brzegu (Paulus de Jencowicz) sprzedali Hankowi sołtysowi z Janikowa k. Oławy (Hanco de Janekow) i jego spadkobiercom za 160 grzywien 3 wolne łany uprawne w Miłonowie k. Oławy (Milnow, Milno), połowę karczmy w tej wsi wraz z domem mieszkalnym i innymi przynależnościami oraz wolnym wypasem owiec i prawem alienacji, z obowiązkiem uiszczania na rzecz wystawcy 2 talentów pieprzu rocznie. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Hanko Jezer (Hanco), Peczo Yngrami, Gunczlo de Wedrow, Apeczko de Wedrow (Apeczco), Peczo z Młodoszowic k. Brzegu (Czindal), Jan z Krakowa (Johannes de Cracouia) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 108.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 43v; Z.f.G.Schl., VI, s. 28, nr 261.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów