Rozmiar: 15909 bajtów

- 297 -

1360, 11 X, Avignon (Auinion, Francja)

V Id. Octobris a. octavo

Anna opatka klarysek w Strzelinie (Strelinensis) zwraca się z pro¶b± do papieża Innocentego VI o udzielenie jej odpustu zupełnego w godzinę ¶mierci.

Regest: MVB, II, s. 460, nr 1146.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów