Rozmiar: 15909 bajtów

- 298 -

1360, 11 X, Avignon (Auinion, Francja)

V Id. Octobris a. octavo

Opatka i konwent Klarysek strzelińskich (Strelinensis) zwracają się do papieża Innocentego VI o zatwierdzenie nadanych im testamentem przez Bernarda (Bernardus), Bolka (Poliko) i Henryka (Henricus) braci i książąt śląskich 20 grzywien ze Strzelina (Strelin), 20 grzywien z Jawora (Jawir) i 20 ze Strzegomia (Stregon) na dłużej niż 30 lat.

Regest: MVB, II, s. 460, nr 1146.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów