Rozmiar: 15909 bajtów

- 300 -

1360, 11 X, Avignon (Auinion, Francja)

V Id. Octobris a. octavo

Innocenty VI papież wyraża zgodę, aby spowiednik Anny opatki klarysek strzelińskich (Anna ... in Strelin) udzielił jej odpustu zupełnego w godzinę ¶mierci.

Regest: MVB, II, s. 461, nr 1148; Bull. Pol., II, s. 172, nr 1054.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów