Rozmiar: 15909 bajtów

- 302 -

1360, 11 X, Avignon (Avinion, Francja)

V. Id. Octobris a. octavo

Papież Innocenty VI wyraża zgodę, aby spowiednik Jakuba de Stachow (Jacobus de Stachow) nauczyciela w klasztorze Franciszkanów w diecezji wrocławskiej udzielił mu odpustu zupełnego w godzinę ¶mierci.

Regest: MVB, II, s. 462, nr 1151; Bull. Pol., II, s. 172, nr 1051.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów