Rozmiar: 15909 bajtów

- 295 -

1360, 11 X, Avignon (Auinion, Francja)

V Id. Octobris anno octavo

Karol IV cesarz (Karolus), Przecław biskup wrocławski (Wratislauiensis) oraz opatka klasztoru Św. Klary w Strzelinie (Strelyn) zwracają się z prośbą do papieża Innocentego VI o zatwierdzenie zarządzenia Gentilisa (Gentilis) kardynała i legata na Polskę, wg którego kościół parafialny pod wezwaniem Św. Michała w Strzelinie za zgodą biskupa i kapituły wrocławskiej miał przejść pod zarząd klarysek w Strzelinie. Jednocześnie opatka prosi o pozwolenie na posiadanie przez mniszki tego klasztoru dóbr ruchomych i nieruchomych odziedziczonych lub prawnie nabytych inną drogą.

Druk: MVB, II, s. 460, nr 1146.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów