Rozmiar: 15909 bajtów

- 304 -

1360, 14 X, Wrocław

Ludwik I książę Śląska i Pan Brzegu zatwierdza sprzedaż 6 grzywien rocznego czynszu w Wawrzeńczycach k. Wrocławia przez Henryka z Wawrzeńczyc (Lorencindorf) Pawłowi zięciowi Jacobissy z ulicy Oławskiej we Wrocławiu.

Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 28, nr 266.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów