Rozmiar: 15909 bajtów

- 310 -

1360, 20 X

fer. tercia infra octauam b. Hedwigis

Ludwik I (Lud[vicus]) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że Nikusch Czebeley sprzedał Peczowi Hekkil (Peczo) i jego żonie Agnieszce (Agnes) za 5 grzywien 1 grzywnę rocznego czynszu z dóbr w Składowicach k. Lubina (Czobgirdorf) uiszczanego przez następujących chłopów Piotra zwanego Isinberg (Petrus), Wawrzyńca syna Andrzeja (Laurencius filius Andree) i Janona syna Michała (Janonus filius Michaeli).

Świadkowie: Otto Budswoy, Josse, Bernard Budswoy (Bernhardus), Henryk z Groszowa k. Złotoryi (Henricus de Rechinberg), Piotr ze Lwówka Śl. (Petrus de Lemberg), Heynkschonus Bense i Jan (Johannes) notariusz.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 116.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów