Rozmiar: 15909 bajtów

- 318 -

1360, 23 X, Otmuchów (Othm[uchow])

X Kal. Novembris

Przecław biskup wrocławski (P[reczlaus] ... Wrat[islauiensis]) stwierdza, że Arnold sołtys w Łączkach k. Nysy (Arnoldus sculteus in Markwartsdorf) za zgodą swej żony Katarzyny (Katherina) oraz dzieci sprzedał za 8 grzywien Janowi (Johannes) mistrzowi joannitów w Nysie (Nysa) oraz jego następcom 1 grzywnę rocznego czynszu ze wszystkich swych dóbr i dochodów z sądownictwa w Łączkach k. Nysy (Markwartsdorf) z prawem odkupu przez sprzedającego i jego spadkobierców, z prawem nabywcy do zastawu dóbr, jeżeli ów czynsz nie będzie uiszczany w terminie. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jakub Augustini (Jacobus) archidiakon legnicki (Legnicensis), Mikołaj z Bytomia (Nicolaus de Bythom) archidiakon głogowski (Glogouiensis), Mikołaj ze Lwówka Śl. (Nicolaus de Lemberg) proboszcz i prokurator otmuchowski (Othm[uchouiensis]), Mikołaj (Nicolaus) podczaszy, rycerz, Piotr z Wodzisławia (Petrus de Loslauia) proboszcz w Raciborzu (Rethibor) i Mikołaj z Poznania (Nicolaus de Poznania) notariusz dworu biskupiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 31, sygn. 1A, s. 79.
Regest: Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte, t. X, s. 26, nr 33.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów