Rozmiar: 15909 bajtów

- 324 -

1360, 28 X, Oleśniczka Mała k. Oławy (Olsna)

die st. Symonis et Jude Apostolorum

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Lubina (Ludwicus ... dux Sleziae et dominus Bregensis et Lubinensis) stwierdza, że w jego obecności Apeczko de Wedrow (Apeczco) oświadczył, iż jego żona Małgorzata (Margareta) sprzedała Fryderykowi de Sulcz (Fredricus) folwark w Zabardowicach k. Oławy (Siffridisdorf) oraz zrzekł się jednocześnie wszelkich praw do tego folwarku. Wystawca zatwierdza to zrzeczenie.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 3, nr 650.
Kopia: tamże, Rep. 21, sygn. 1A, s. 110.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów