Rozmiar: 15909 bajtów

- 327 -

1360, 28 X, Recz

an der heiligen zwelfbotentag Symonis et Jude

Bertold burgrabia magdeburski i komes Hardek (graf Perchtolt von Maidenburch und graf ze Hardeke) prolonguje spłatę 400 grzywien przez Konrada I księcia Śląska i pana Oleśnicy (Conrad von Slesien unde herre ze der Olse) do 21 II 1361 r.

Kopia: niem., AP Wrocław, Rep. 33, sygn. 1A, s. 259.
Ekscerpt: RBM, VII, 3, s. 406, nr 670.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów