Rozmiar: 15909 bajtów

- 332 -

1360, 29 X, Kłodzko (Glacz)

crastino Symonis et Jude

Jan Lubschicz (Johannes) pisarz dworski Konrada I księcia oleśnickiego w obecności ławników kłodzkich wypłaca 600 grzywien Bertoldowi burgrabiemu magdeburskiemu i panu de Recz (Bertoldus purgravius Maidburgensis et dominus de Recz).

Regest: AP Wrocław, Rep. 33, sygn. 1A, s. 260.
Wzmianka: tamże, Rep. 135, dz. C, nr 72a, nr 176.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów