Rozmiar: 15909 bajtów

- 331 -

1360, 29 X, Wrocław (Wrat[islauia])

in crastino b. Symonis et Jude Apostolorum

Ludwik I (Ludovicus) książę Śląska, pan Brzegu stwierdza, że w jego obecności Paweł zwany de Semansdorf (Paulus) sprzedał Marcinowi z Miłonowa k. Oławy (Martinus de Meylnaw) oraz jego spadkobiercom za pośrednictwem Hanka zwanego Voyth (Hanco) mieszczanina oławskiego (Olauiensis) 1 grzywnę rocznego czynszu z 1 łanu uprawnego w Gaju k. Oławy (Gayo), który to czynsz nabył od Tompschcona z Godziszowa k. Oławy (Tompschiconus de Rorow) z prawem nabywcy do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu oraz prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Henryk z Groszowa k. Złotoryi (Henricus de Rechinberg), Teodoryk de Redirn (Theodericus), Piotr Ome (Petrus), Henryk Tompadil (Henricus), Mikołaj z Młodoszowic k. Brzegu (Nicolaus de Czindal) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 118-119.
Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 29, nr 274.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów