Rozmiar: 15909 bajtów

- 333 -

1360, 30 X

fer. sexta ante Omnium Sanctorum

Konrad de Falkenhan starosta wrocławski stwierdza, że Fryderyk de Solcz nadał Peczcowi Bauari (Peczco) i Hankowi Budissin (Hanco) oraz Dominikowi Dominici mieszczanom wrocławskim (Vratislauienses) 2 1/2 łanu i 5 prętów ziemi jako lenno na prawach feudalnych.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,3, s. 2305.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów