Rozmiar: 15909 bajtów

- 342 -

1360, 5 XI, Chojnów (Haynouia)

fer. guinta post diem omnium sanctorum

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że Tyczko de Meyenwald (Thyczo) za zgodą swojego brata Mikołaja (Nicolaus) nadał swej żonie Małgorzacie (Margaretha) jako oprawę wdowią swój folwark w Lubiatowie k. Złotoryi (Lobdow) wielkości 1 łanu i 9 prętów uprawnych. Opiekunem jej został wyznaczony Heynko de Scgelndorf (Heynco).

Świadkowie: Franczko Budswoy (Franczco), Piotr zwany Hoke (Petrus), Jan de Mleksch (Johannes) - rycerze, Friczko de Landiskron (Friczco), Henryk z Groszowa k. Złotoryi (Henricus de Rechinberg), Piotr de Prato (Petrus) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 117; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 104v.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów