Rozmiar: 15909 bajtów

- 343 -

1360, 6 XI, Otmuchów (Othm[uchow])

VIII Id. Novembris

Przecław biskup wrocławski (P[reczlaus]) stwierdza, że w jego obecności bracia Tylmannus i Maciej (Mathias) synowie nieżyjącego Mikołaja z Jodłowa k. Nysy (Nicolaus ... Tannenberg) sprzedali Hankowi zwanemu Bewir (Hanco) sołtysowi z Wierzbna k. Nysy (Wyrbna) i jego spadkobiercom za 18 grzywien 1 wiardunek czynszu i 1 wolny łan z sołectwa w Jodłowie k. Nysy (Tannenberg) ze wszystkimi prawami i obowiązkiem służby konnej. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jaracius z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), Hanko Advocati (Hanco) starosta ziemi nyskiej (Nysensis) - rycerze, Andrzej Przechod (Andreas), Albert z Biechowa k. Nysy (Albertus de Bechow), Jenchinus de Hugwicz - świeccy rycerze, i Piotr z Wodzisławia (Petrus de Loslauia) proboszcz w Raciborzu (Rethibor), notariusz.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 31, sygn. 1A, s. 80v.
Regest: Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte, t. X, s. 26, nr 35.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów