Rozmiar: 15909 bajtów

- 345 -

1360, 9 XI, Nysa (Nissensis)

IX mensis Novembris

Mikołaj Wolferami (Nicolaus) altarzysta, Jan Philippi (Johannes) i Wawrzyniec z Legnicy (Laurentius de Legnicz) wikariusze kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Jakuba w Nysie (Nisensis) stwierdzają, że Jan Franczconis (Johannes) proboszcz w Hermannivilla zapisał testamentem Mikołajowi (Nicolaus) wikariuszowi kościoła parafialnego w Nysie (Nisensis) folwark we wsi Sękowice k. Nysy (Senkewicz) ze wszystkimi prawami na fundację nowego ołtarza. Biskup wrocławski powołał jako altarzystę przy tym ołtarzu wspomnianego Mikołaja, który na rzecz tegoż ołtarza zapisał w testamencie wszystkie dobra ruchome. Biskup zatwierdza tę darowiznę.

Transumpt: łac., AP Wrocław, Rep. 102, nr 53.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów