Rozmiar: 15909 bajtów

- 347 -

1360, 12 XI, Lubin (Lubin)

in crastino st. Martini

Ludwik I (Ludwicus) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Kristanus z Żar (Cristanus de Sar) za zgodą swej żony Katarzyny (Katherina) zastawił za 80 grzywien Henrykowi (Henricus), Teodorykowi (Theodoricus) braciom z Groszowa k. Złotoryi, Teodorykowi de Redirn (Theodoricus) i Frieschonowi z Leszkowic k. Głogowa (Frieschonus de Kothwicz) za pośrednictwem Nicza zwanego Grose (Niczo) mieszczanina głogowskiego (Glogouiensis) 16 grzywien rocznego dochodu z dóbr w Krzeczynie Wielkim k. Lubina (Krichan), z których 10 stanowiło oprawę wdowią Katarzyny. Wystawca zatwierdza ten zastaw.

Świadkowie: Peczo ze Lwówka Śl. (Peczo de Lemberg), Peczo de Prawticz, Burgoldus de Benotindorf, Jan z Kuropatnika k. Strzelina (Johannes de Thoperdorf), Jan de Falkinh[ain] (Johannes), Otto de Medgow i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 122; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 106v.
Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 29, nr 276.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów