Rozmiar: 15909 bajtów

- 349 -

1360, 17 XI, Wrocław (Wrat[islauia])

XV kal. Decembris

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... Wrat[islauiensis]) stwierdza, że w jego obecności Jakub zwany Augustini (Jacobus dictus Augustini) proboszcz w Miliczu (Melicz) zamienił z Konradem I księciem Śląska i panem Oleśnicy i Koźla (Conradus dominus Olsniczensis et Cozlensis) dochody w wysokości 3 grzywien rocznie, które otrzymywał od rajców oleśnickich (Olsniczenses) na dochody z 2 wsi Stawiec k. Milicza (Slawicz) i Gora w pobliżu Milicza z zastrzeżeniem, iż mieszkańcy obu ww. wsi mają uiszczać na rzecz proboszcza milickiego roczny czynsz w wysokości 2 skojców z każdego łanu tytułem dziesięciny i annony. Wystawca zatwierdza tę zamianę.

Świadkowie: Jakub archidiakon legnicki (Jacobus Legniczensis), Mikołaj archidiakon głogowski (Nicolaus ... Glogouiensis), Albert proboszcz w Sośnicy k. Wrocławia (Albertus ... in Sossnicz), Mikołaj z Poznania proboszcz w Zwróconej k. Ząbkowic Śl. (Nicolaus de Poznania ... in Proczan), Piotr z Wodzisławia (Petrus de Lozlauia).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 33, sygn. 1A, s. 155-157.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów