Rozmiar: 15909 bajtów

- 352 -

1360, 19 XI, Avignon (Auinion, Francja)

XIII Kal. Decembris a. octavo

Karol IV cesarz (Karolus Romanorum imperator et Boemie rex) zwraca się z prośbą do papieża Innocentego VI o prowizję na dekanat kościoła wrocławskiego dla Teodoryka de Lithouia (Theodricus) kleryka i notariusza dworu cesarskiego wakujący po śmierci Jana de Zedlicz (Johannes), który posiadał go bezprawnie, gdyż należał do zmarłego już Alberta z Bochni (Albertus de Bochnia), mimo iż tenże Teodoryk posiada kanonikat i prebendę m.in. przy kaplicy Św. Idziego we Wrocławiu (Wratislauia).

Druk: MVB, II, s. 464, nr 1157.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów