Rozmiar: 15909 bajtów

- 354 -

1360, 19 XI

Innocenty VI papież na pro¶bę Karola IV cesarza zatwierdza Ditrichowi von Klattau notariuszowi króla czeskiego dekanat wrocławski.

Wzmianka: Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte, t.1, Wrocław 1906, s. 81.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów