Rozmiar: 15909 bajtów

- 359 -

1360, 22 XI

die Ceciliae

Konrad de Falkenhain (Conrad) starosta wrocławski stwierdza, że Franczko de Borsnicz (Franzko de Porsnicz) nadał swojemu bratu Janowi de Borsnicz (Jano) młyn Lazanose z 2 łanami ziemi i 1 łanem lasu w Piotrowicach k. Środy Śl. (Peterwicz) wolne od obciążeń prawa książęcego.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,2, s. 590 i 965.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów