Rozmiar: 15909 bajtów

- 360 -

1360, 23 XI, Otmuchów (Othm[uchow])

IX Kal. Decembris

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... Wrat[islauiensis]) stwierdza, że Mikołaj (Nicolaus) proboszcz w Hermannivilla przedstawił mu do zatwierdzenia dokument z 1360 r., 9 XI, Nysa (por. nr 345).

Świadkowie: Mikołaj archidiakon głogowski (Nicolaus ... Glogoviensis), Albert z Zatora k. Oświęcimia (Albertus de Sator) proboszcz w Sośnicy k. Wrocławia (Schosnicz), Piotr Mozebok (Petrus) proboszcz w Byczynie k. Kluczborka (Biczna), Grzegorz proboszcz w Domaniowie k. Oławy (Gregorius in Thomaskirche), Mikołaj z Poznania (Nicolaus de Poznania) proboszcz w Zwróconej k. Ząbkowic Śl. (Proczan).


Transumpt: łac., AP Wrocław, Rep. 102, nr 53.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów