Rozmiar: 15909 bajtów

- 363 -

1360, 24 XI Lubin (Lubbin)

fer. tercia ante diem st. Katherine Virginis

Ludwik I (Lud[wicus]) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Daniel zwany Phowtyr nadał testamentem swym braciom Jesse, Aleksandrowi (Alexander) i Dawidowi (David) oraz ich spadkobiercom część dóbr, które posiadał wspólnie ze swym bratem rycerzem Jesse w Dobroszowie k. Złotoryi (Dobroschin), oraz 15 grzywien rocznego czynszu z dóbr Dzwonowie k. Złotoryi (Schelndorf) z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza darowiznę.

Świadkowie: Henryk z Groszowa k. Złotoryi (Henricus), Peczco ze Lwówka Śl. (Lemberg) sędzia dworu lubińskiego (Lubinensis), Franczco wójt legnicki (Legniczensis), Peczo de Prewticz, Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Otto de Medgow i Jan (Johannes) notariusz książęcy.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 120.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 106; Z.f.G.Schl., VI, s. 30, nr 278.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów