Rozmiar: 15909 bajtów

- 361 -

1360, 24 XI, Norymberga (Norimberga, Niemcy)

Karol IV cesarz zatwierdza pod karą 1000 grzywien w złocie ustaloną z miastem Wrocławiem granicę posiadłości należących do klasztoru Św. Doroty reguły św. Augustyna we Wrocławiu, która przebiegała przez grunta mieszczan wrocławskich Jana Stille i Jakuba Reymfried.

Regest: RBM, VII, 3, s. 421, nr 693; S. Klose, Von Breslau, t. II, s. 218.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów