Rozmiar: 15909 bajtów

- 362 -

1360, 24 XI, Wiry k. Sobótki (Magna Wiravia)

VIII Cal. Decembris

Konrad (Conradus) opat klasztoru Kanoników Regularnych pod wezwaniem NM Panny we Wrocławiu (Wratislauia) przekazał na rzecz szpitala Św. Ducha we Wrocławiu 4 grzywny rocznego czynszu z karczmy w Wirach k. Sobótki (Magna Wiravia circa montem Silesiae) stanowiącej własność Wincentego Tabernatora (Vincentius Tabernator), z których 2 nabył za 20 grzywien od Agnieszki wdowy po Hannonie Echarstdorf, a pozostałe 2 posiadał na mocy testamentu swojej kuzynki Małgorzaty Varalinne mieszczki wrocławskiej (Margaretha ... Wrat[islauiensis]), z zastrzeżeniem, że czynsz ten dożywotnio ma pobierać córka Małgorzaty Marta (Martha) mniszka trzebnicka (Trebnicensis), a po jej śmierci miał on przejść na własność ww. szpitala. Wystawca zatwierdza szpitalowi posiadanie owego czynszu.

Świadkowie: Jan (Joannes) konwers, Lampertus, Jan Dirtilline (Joannes), Mikołaj Cluge (Nicolaus), Hennonus Snyder, Nictenus Lamperti, Jan Henchin (Joannes), Henselinus Kunik - chłopi w Wirach k. Sobótki (Magna Wiravia).


Kopia: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, Dok. sygn. 1360, 24 XI, Wiry k. Sobótki.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów