Rozmiar: 15909 bajtów

- 368 -

1360, 2 XII, Lubin

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu stwierdza, że Piotr, Jan i Rulo synowie Jekla Kordbog nadali swój spadek w Księginicach k. Lubina swojemu ojcu Jeklowi.

Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 30.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów