Rozmiar: 15909 bajtów

- 370 -

1360, 3 XII, Lubin (Lubin)

fer. quinta infra octauam st. Andree Apostoli

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Lubina (Ludwicus. . dux Slesie dominus Bregensis et Lubinensis) za zgodą swej żony Agnieszki (Agneta) nadał proboszczowi kościoła w Furstinhayn k. Lubina 2 grzywny rocznego czynszu z 8 oczynszowanych łanów położonych w tejże wsi przy jej końcu nad rzeką -z 4 łanów położonych po jednej stronie rzeki i 4 łanów położonych po drugiej stronie rzeki. Wystawca rezerwuje sobie i swoim następcom dochody z tytułu prawa książęcego.

Świadkowie: Henryk (Henricus) i Teodoryk (Theodricus) bracia z Groszowa k. Złotoryi (Rechinberg), Peczo ze Lwówka Śl. (Lemberg) sędzia lubiński (Lubinensis), Peczo de Prawticz, Teodoryk de Redirn (Theodericus), Otto de Medgow i Jan (Johannes) pisarz książęcy qui presencia habuit in comisso.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 116, nr 108.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów