Rozmiar: 15909 bajtów

- 374 -

1360, 6 XI, Brzeg (Brega)

in festo st. Nicolai

Ludwik I (Lud[wicus]) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Katarzyna wdowa po Derhany sprzedała Heynkowi zwanemu Cupcznym (Heyneo) mieszczaninowi oławskiemu (Olauiensis) za 11 grzywien 1 grzywnę rocznego czynszu z 4 grzywien dochodu ze wsi Sulęcin k. Oławy (Sulenczin) z prawem do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu oraz prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Schenco z Kruszyny k. Brzegu (Schonow), Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Henryk z Groszowa k. Złotoryi (Henricus de Rechinberg) Hanco Jezir, Teodoryk de Redirn (Theodoricus) i Piotr Ome (Petrus).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 132.
Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 30, nr 282.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów