Rozmiar: 15909 bajtów

- 378 -

1360, 8 XII

Mikołaj II książę Opawy i Raciborza przekazuje Ottonowi von Pilca rycerzowi wsie Jazwicze i Załęże k. Mysłowic (Zalenze), które odziedziczył po swoim ojcu, oraz kupione przez niego wsie Boguczyce k. Raciborza (Bogutschütz), Rozdzień k. Mysłowic (Rosdzin), Szopiniec k. Raciborza (Schippinitz) i miasteczko Mysłowice k. Krakowa wraz ze wszystkimi przynależnościami, prawami i dochodami: z czynszów, połowu ryb, polowania oraz wyższego i niższego sądownictwa z zastrzeżeniem obowiązku służby wojskowej w granicach księstwa raciborskiego (1 uzbrojony).

Regest: E. Zivier, Geschichte des Fürstentums Pless, t.1, Katowice 1906, s. 66.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów