Rozmiar: 15909 bajtów

- 385 -

1360, 13 XII, Norymberga (Nuerenberg, Niemcy)

die st. Lucie virginis b.

Rudolf książę Austrii, Styrii i Karyntii (Rudolfus ... Austrie, Styrie et Karynthie dux) przyrzeka Karolowi IV cesarzowi (Karolus Romanorum Imperator et Boemie rex) oraz Janowi margrabiemu morawskiemu (Johannes Marchio Morauie), że bez ich zgody nie przyjmie do służby i nie udzieli schronieniat ich poddanym pochodzącym m.in. z Polski (Polonia) i ziemi zgorzeleckiej (Gorlicz).

Druk: CDM, IX, s. 155, nr 211.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów