Rozmiar: 15909 bajtów

- 388 -

1360, 16 XII, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. quarta post diem st. Lucie

Ludwik I (Ludwicus) książę Śląska i pan Brzegu stwierdza, że w jego obecności Henryk z Wawrzeńczyc k. Wrocławia (Henricus de Lorenzindorf) sprzedał za 54 grzywny Pawłowi zięciowi Jacobissy z ul. Oławskiej we Wrocławiu (Paulus gener Jacobisse in platea Olauiensis in Wratislauia), jego żonie Krystynie (Cristina) oraz ich spadkobiercom 6 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr w Wawrzeńczycach k. Wrocławia (Lorenzindorf) z prawem odkupu i alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Franczko Budswoy (Franczco) rycerz, Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonow), Henryk z Groszowa k. Złotoryi (Henricus de Rechinberg), Peczo de Schelndorf, Hanko Jesir (Hanco) i Jan (Johannes).


Kopia: łac.. AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 124.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 45v.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów