Rozmiar: 15909 bajtów

- 392 -

1360, 20 XII

die Dominica proxima ante festum Nativitatis Christi

Rajcy miasta Oleśnicy (Olsna): Mikołaj Magirlin (Nicolaus) burmistrz, Niczko Joschke, Henryk z Żytawy (Henricus de Sitavia), Hanko Crappitz (Hanco) i Jacussius Schonesae zobowiązują się wypłacić Jakubowi z Milicza (Jacobus de Militz) proboszczowi i jego następcom 3 grzywny rocznego czynszu z zastrzeżeniem, że jeśli książę Konrad I oleśnicki (Conradus dux Olsnicensis) usatysfakcjonuje Jakuba z Milicza (Jacobus de Militz) innym czynszem, to ww. czynsz 3 grzywien miał powrócić na rzecz miasta Oleśnicy (Olsna).

Druk: Siles. rer. script., III, s. 151, nr 191.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów