Rozmiar: 15909 bajtów

- 394 -

1360, 26 XII, Strzelce Opolskie

Hanlin syn mieszczanina Alberta z Lublińca oraz jego żona Katarzyna kupili od Mikołaja Olavia i jego żony Katarzyny folwark Dziewkowice k. Strzelec Opolskich. Albert książę strzelecki zatwierdza to kupno.

Wzmianka: A. Weltzel, Geschichte d. Stadt Guttentag, Ratibor 1882, s. 12.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów