Rozmiar: 15909 bajtów

- 395 -

1360, 27 XII, Wrocław

Ludwik I książę Śląska i pan Brzegu stwierdza, że Vrozko von Semansdorf nadał Bartłomiejowi sołtysowi w Węgrach k. Wrocławia (Wangern) dobra w Swojkowie k. Oławy (Swoykow). Wystawca zatwierdza to nadanie.

Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 30, nr 286.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów