Rozmiar: 15909 bajtów

- 022 -

1360, Brzeg

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy transumuje dokument Henryka IV Probusa księcia Śląska i pana Wrocławia z 1284r..18 IX, Wrocław, dla rycerza Sandka z Lubusza (Sandco von Lubsch) dotyczący posiadłości Dobrzyń (Dobrin) k. Brzegu (por. R.z.sch. Gesch. nr 1855).

Regest: CDS, IX, s. 27, nr 177.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów