Rozmiar: 15909 bajtów

- 007 -

1360

Konrad de Falkenhain starosta wrocławski stwierdza, że Peczko Stengel(Peczco) nadał w dziedziczne posiadanie swej siostrze Katarzynie (Catharina) i jej mężowi Mikołajowi z Trzebnicy (Nicolaus de Trebnicz) 1/3 z 5 łanów w Solnikach k. Wrocławia (Segicz).

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,3, s. 2511.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów