Rozmiar: 15909 bajtów

- 010 -

1360

Henryk V Żelazny książę Śląska, pan Głogowa i Żagania stwierdza, że jego kapelan Otto z Bytomia (Buthin) kupił 9 oczynszowanych łanów bez 3 prętów w Gołaszynie k. Kożuchowa, a mianowicie od Henzellina Unruh zwanego Vingir 8 łanów bez 3 prętów położonych nad strumykiem Biała Woda k. Głogowa w kierunku Nowego Miasteczka k. Kożuchowa, 9 zaś łan nabył od braci Ottona i Maczka von Doringaw leżący po przeciwnej stronie strumyka w kierunku Kożuchowa (Vriginstat), które przeznacza testamentem na uposażenie ołtarza w tamtejszym kościele parafialnym, tak jak to uczynił jego poprzednik magister Tylo. Książę zatwierdza to nadanie.

Regest: CDS, XXIV, s. 70, nr 2.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów