Rozmiar: 15909 bajtów

- 011 -

1360

Mikołaj II książę Śląska, pan Opawy, Raciborza i Pszczyny zatwierdza Ottonowi von Pilaz w posiadanie miasto Mysłowice oraz prawa łowieckie na grubą i drobną zwierzynę i rybołówstwo, zezwalając na zastawianie sideł i polowanie przy pomocy psów, a także ściganie, a nawet zabijanie kłusowników.

Regest: "Oberschlesien", R. 2 (1903), z. 5, s. 373.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów