Rozmiar: 15909 bajtów

- 027 -

1360, Legnica ?

Hildegunda wdowa po Tyczku Woger (Tyczco) sprzedała za 2 1/2 grzywny 1 wiardunek czynszu z 3 łanów położonych w pobliżu kościoła parafialnego w Nicolai villa na rzecz szpitala Św. Mikołaja w Legnicy na sporządzenie 1 posiłku rybnego w piątek w czasie suchych dni.

Świadkowie: Szymon (Symonus) komendator, Jan (Johannes) przeor.

Fragment pieczęci szpitala.


Oryg.: łac., AP Wrocław, sygn. Rep. 66, nr 189.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów